Nhân viên thư ký đến văn phòng của giám đốc và đưa ra một lời đề nghị thay đổi phương pháp làm việc?

Nhân viên thư ký đến văn phòng của giám đốc và đưa ra một lời đề nghị thay đổi phương pháp làm việc. giám đốc nói với cô ấy: " tôi nghĩ rằng ý tưởng của cô rất hay. tôi nhất điịnh sẽ suy nghĩ 1 cách nghiêm túc về việc áp dụng nó" điệu bộ của giám đốc thì: -tránh nhìn thẳng vào mắt cô ấy - rờ tay... hiển thị thêm Nhân viên thư ký đến văn phòng của giám đốc và đưa ra một lời đề nghị thay đổi phương pháp làm việc.
giám đốc nói với cô ấy: " tôi nghĩ rằng ý tưởng của cô rất hay. tôi nhất điịnh sẽ suy nghĩ 1 cách nghiêm túc về việc áp dụng nó"

điệu bộ của giám đốc thì:
-tránh nhìn thẳng vào mắt cô ấy
- rờ tay vuốt lại cổ áo
- mắt nhìn ra cửa sổ
- sau đó đứng lên và quay lưng lại khi cô ấy đang nói.
phân tích thông điệp thực tế mà cô thư ký nhận được từ các cử chỉ của giám đốc là gì?
các bạn giúp mình trả lời và phân tích nha!


4 câu trả lời 4