Ẩn danh
Ẩn danh đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênSinh học · 9 năm trước

cac ban oi giup minh may bai tap sinh hoc nay voi, minh dang can gap?

Bai1:

Tai sao noi bo NST cua loai co tinh chat dac trung va on dinh? Co che dam bao dac tinh do

Bai 2:

Bo NST cua loai ki hieu nhu sau: AaBbDdXX

a. Hay xac dinh bo NST luong boi cua loai

b. Viet ki hieu bo NST cua loai o cac ki phan bao sau:

- Ki giua va ki cuoi cua nguyen phan

- Ki cuoi cua giam phan 1, 2

Bai 3:

1 cap gen Bb ton tai tren 1 cap NST tuong dong. Gen B co l=5100 A co A=15%. Gen b co l= 4080 A co so luong 4 loai nu nhu nhau

a. tinh so luong nu moi loai cua moi gen

b. Tinh so luong nu moi loai o cac ki nguyen phan: ki giua, ki cuoi

c. Tinh so luong moi loai nu o ki giua 1, ki giua 2, ki cuoi 2 cua giam phan

d. Khi dem lai cac co the chua cap gen tren hay xac dinh so luong nu moi loai trong tung kieu gen o doi con

e. 1 te bao chua cap gen noi tren nguyen phan 3 doi lien tiep doi hoi mot truong noi bao cung cap moi loai nu la bao nhieu?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    xl nha mình phải bận đi học rui có gì thì tối mình lên lm cho mà mấy cái này có công thức hết rui còn gì . lên lớp 11 rui nên cũng chả nhớ rõ lém ngày trc lm suốt máy bài này nhưng giờ quên hết rui nên tối có gì mình gửi sau nha , mà b học lớp 9 ak , tg phaỉ bix mấy bài này chứ

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.