Cac ban oi giup minh may bai tap sinh hoc nay voi, minh dang can gap?

Bai1: Tai sao noi bo NST cua loai co tinh chat dac trung va on dinh? Co che dam bao dac tinh do Bai 2: Bo NST cua loai ki hieu nhu sau: AaBbDdXX a. Hay xac dinh bo NST luong boi cua loai b. Viet ki hieu bo NST cua loai o cac ki phan bao sau: - Ki giua va ki cuoi cua nguyen phan - Ki cuoi cua... hiển thị thêm Bai1:
Tai sao noi bo NST cua loai co tinh chat dac trung va on dinh? Co che dam bao dac tinh do
Bai 2:
Bo NST cua loai ki hieu nhu sau: AaBbDdXX
a. Hay xac dinh bo NST luong boi cua loai
b. Viet ki hieu bo NST cua loai o cac ki phan bao sau:
- Ki giua va ki cuoi cua nguyen phan
- Ki cuoi cua giam phan 1, 2
Bai 3:
1 cap gen Bb ton tai tren 1 cap NST tuong dong. Gen B co l=5100 A co A=15%. Gen b co l= 4080 A co so luong 4 loai nu nhu nhau
a. tinh so luong nu moi loai cua moi gen
b. Tinh so luong nu moi loai o cac ki nguyen phan: ki giua, ki cuoi
c. Tinh so luong moi loai nu o ki giua 1, ki giua 2, ki cuoi 2 cua giam phan
d. Khi dem lai cac co the chua cap gen tren hay xac dinh so luong nu moi loai trong tung kieu gen o doi con
e. 1 te bao chua cap gen noi tren nguyen phan 3 doi lien tiep doi hoi mot truong noi bao cung cap moi loai nu la bao nhieu?
1 câu trả lời 1