Nên mua iphone 4s 32gb white (bản quốc tế) ỏ singapore giá rẽ hay mua ỏ Việt Nam có bao gồm VAT ?

mình có bà cô gần đi sigapore choi ba mình noí gỏi bã qua bển mua rẻ còn phần mình thì nghĩ là mua ỏ Viêṭ Nam giá có bao gồm VAT.......theo các bạn mình nên mua ỏ đâu có lợi hơn ?
1 câu trả lời 1