Từ "Cua Gái" tiến đến "Cua Trai"?

Con gái, khi đã nhắm vào 1 chàng trai thì có nên chủ động tiến tới không? Hay là chờ chàng tán mình trước.
- Đi bước đầu tiên, có làm mất giá trị mình không?
- Nếu không chủ động, lỡ ế thì sao?
9 câu trả lời 9