Chào mấy a chị jễ thương box này....pé làm mem mới?

........hok pít thế nào
mừk lại jô đây
hj hj....nhỡ jô oy thì cho pé ở đây chơi jới nhé
pé còn nhỏ jại
mong a chị chỉ bảo thêm
hí hí
tặng box nèk....
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Sh...
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Sh...
10 câu trả lời 10