Bài hát nào khiến bạn nhớ tới người đó?

Có khi nào bạn ăn món mình thích bạn lại thoáng nghĩ tới người đó? Cuộc sống ngừng lại khi bạn ngừng hy vọng. Hy vọng mất đi khi ngừng tin tưởng. Tình yêu nhạt dần khi bạn ngừng quan tâm. Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẽ ==> YÊU ko điều kiện, quan tâm ko lí do, cho... hiển thị thêm Có khi nào bạn ăn món mình thích bạn lại thoáng nghĩ tới người đó?

Cuộc sống ngừng lại khi bạn ngừng hy vọng. Hy vọng mất đi khi ngừng tin tưởng. Tình yêu nhạt dần khi bạn ngừng quan tâm. Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẽ ==> YÊU ko điều kiện, quan tâm ko lí do, cho đi ko cần nhận lại...
3 câu trả lời 3