Những chất nào là chất điện li?

Bạn nào nhắc lại cách xác định chất điện li dùm mình đi,mình quên mất rồi. Ko có Sgk xem lại, MgSO4 là chất đl mạnh, NH4CL,NaHCO3 là chất đl yếu phải ko? Lên google rồi,đọc 1 hồi muốn khùng luôn!
3 câu trả lời 3