Người đàn ông dũng cảm là người đàn ông như thế nào?

là người đàn ông dám đạp xe đạp vào cây xăng nói: " Ông chủ cho đầy bình " ^^
6 câu trả lời 6