đố các bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

Rooney cạo đầu ở đâu!
6 câu trả lời 6