Hotspot shield bảo vệ làm chặn một số wed??? phiền><'?

để vào face mình đã down hotspot shield ver 2.52 có khả năng bảo vệ nhưng nó làm chặn một sô wed hiện lên 502 Bad Gateway nginx/1.0.6 hay khi chơi một vài ứng dụng trên face nó hiện ra thế này...... "Kết Nối Này Không Đáng Tin Bạn đã yêu cầu Firefox kết nối an toàn tới apps.luongcao.com, nhưng chúng... hiển thị thêm để vào face mình đã down hotspot shield ver 2.52 có khả năng bảo vệ nhưng nó làm chặn một sô wed hiện lên 502 Bad Gateway
nginx/1.0.6 hay khi chơi một vài ứng dụng trên face nó hiện ra thế này......

"Kết Nối Này Không Đáng Tin
Bạn đã yêu cầu Firefox kết nối an toàn tới apps.luongcao.com, nhưng chúng tôi không thể xác nhận kết nối của bạn là an toàn.
Thông thường, khi bạn cố gắng kết nối an toàn, trang web sẽ trình ra định danh tin cậy để chứng minh cho bạn thấy bạn đang đến đúng địa điểm. Tuy nhiên, định danh của trang này không thể xác minh được.
Tôi Nên Làm Gì?
Nếu bạn thường kết nối tới trang này mà không gặp vấn đề gì, lỗi này có thể là do ai đó đang cố gắng mạo danh trang này, và bạn không nên tiếp tục nữa.
Chi tiết Kĩ thuật""
Làm sao để vừa vào face đc vừa không bị chặn vô lý đây?
2 câu trả lời 2