Máy em có chơi đk dynasty warrior 6 và f.e.a.r ko?

máy em có cấu hình
ram 1gb
chip intel pentium(R) dual core CPU E6500 @ 2.93ghz
card onboard
vậy cấu hình đó có chơi đk dynasty warrior 6 và f.e.a.r ko
3 câu trả lời 3