Giúp mình về dao động tắt dần với?

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m=0,02kg và lò xo có độ cứng K=1N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là u=0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để con lác dao động tắt dần. Lấy g=10m/s². a) Xác định vị... hiển thị thêm Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m=0,02kg và lò xo có độ cứng K=1N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là u=0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để con lác dao động tắt dần. Lấy g=10m/s².
a) Xác định vị trí vật có vận tốc lớn nhất trong quá trình dao động?
b) Tính tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động?
c) Xác định quãng đường vật đi được kể từ khi thả đến khi dừng hẳn?
3 câu trả lời 3