Mày vào đây @Nhok Meo!!!?

Mày ăn nói cho cẩn thận một chút đi.Không phải mình mày nói mình mày nghe đâu thể hiện trình độ văn hóa kém như vậy!Mày không tôn trọng fan Mu lấy đâu ra họ tôn trọng mày!Mày thử tử tế xem có khác gì không rồi hãng nói nhé,tao thấy mày rất ngông cuồng đấy nhưng chỉ làm... hiển thị thêm Mày ăn nói cho cẩn thận một chút đi.Không phải mình mày nói mình mày nghe đâu thể hiện trình độ văn hóa kém như vậy!Mày không tôn trọng fan Mu lấy đâu ra họ tôn trọng mày!Mày thử tử tế xem có khác gì không rồi hãng nói nhé,tao thấy mày rất ngông cuồng đấy nhưng chỉ làm người khác thấy ghét thôi!
4 câu trả lời 4