Thằng Nhok Meo mày chửi ai thế?

Mày nghĩ tao lấy nik mình chửi nhau vs mày ak?tự nhiên mình có tên mới!lương mạnh toàn tên ông nội mày ak?hay thật
3 câu trả lời 3