Chào buổi sáng cả nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

tối nay được đi uống cafe với cô ấy rồi mấy bạn ơi! cô ấy đt rủ mình mình mừng lắm!hjhjhjhjhjhjhj
4 câu trả lời 4