Fan mu đấu hết rồi sao không thấy ai lên hết z lên đây coi có thằng nói xấu MU mình nè!?

1 câu trả lời 1