Tức quá mấy fan của Mu ơi!?

làm như mình chữi thằng nhok mèo nhiều quá hay gì mà giờ mình không vô xem câu hỏi của thằng nhok mèo được nữa. vô xem thì nó nói không thể vô được là sao. có ai biết không chỉ mình cách giải quyết coi để mình chữi thằng nhok mèo đó típ! tức quá ah để nó lộng hành hoài.ko lẽ mình bị nó chặn nick hả mấy bạn! các fan... hiển thị thêm làm như mình chữi thằng nhok mèo nhiều quá hay gì mà giờ mình không vô xem câu hỏi của thằng nhok mèo được nữa. vô xem thì nó nói không thể vô được là sao. có ai biết không chỉ mình cách giải quyết coi để mình chữi thằng nhok mèo đó típ! tức quá ah để nó lộng hành hoài.ko lẽ mình bị nó chặn nick hả mấy bạn! các fan Mu biết giúp mình với!
1 câu trả lời 1