Anh chị giúp em giải bài tập "sinh Học lớp 10" chút em vô Thi HKII rồi (gấp lắm anh chi) ơi)?

Câu 1 nè : Trong thời gian 100 phút , từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả 32 tế bào mới . Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu ? (Đáp án 20 phút) Nhưng em không biết cách tính, mong cnah chị giản sơ sơ, nói cách làm cũng được ko cần chi tiết lắm! Câu 2: Số... hiển thị thêm Câu 1 nè : Trong thời gian 100 phút , từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả 32 tế bào mới . Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu ? (Đáp án 20 phút) Nhưng em không biết cách tính, mong cnah chị giản sơ sơ, nói cách làm cũng được ko cần chi tiết lắm!


Câu 2: Số tế bào tạo ra từ 8 vi khuẩn E. Coli đều phân bào 4 lần là? (Đáp án: 128)

Câu 3: Có một tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 30 phút . Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trên sau 3 giờ là bao nhiêu Đáp án: 64

Mong nhận được sự giúp đỡ của cac anh chị và các bạn! hixxxxx
3 câu trả lời 3