Bạn nghĩ sao khi thấy ba chàng rễ ở cùng cha mẹ vợ (4 cập đôi) trong 1 căn nhà thuê?

Căn nhà thê nhỏ chỉ có 2 phòng, 4 cập này có đến 6 chiếc xe tay ga, đêm về phải mang gởi bải giữ xe đến 4 chiếc mới có chỗ ngủ. 5 Năm như thế cho ra đời 2 đứa cháu. Đây là chuyện riêng tư, họ từ tỉnh đến. Tôi chỉ nghĩ mãi không ra câu hỏi: tại sao người ta không góp tiền để mua 1 căn nhà khang trang hơn, tuy ở xa... hiển thị thêm Căn nhà thê nhỏ chỉ có 2 phòng, 4 cập này có đến 6 chiếc xe tay ga, đêm về phải mang gởi bải giữ xe đến 4 chiếc mới có chỗ ngủ. 5 Năm như thế cho ra đời 2 đứa cháu.
Đây là chuyện riêng tư, họ từ tỉnh đến. Tôi chỉ nghĩ mãi không ra câu hỏi: tại sao người ta không góp tiền để mua 1 căn nhà khang trang hơn, tuy ở xa nội thành một chút (họ dư sức làm chuyện này). Tại sao người ta không đi xe số, nó gọn và rẻ tiền, nó tiện đủ thứ cho cảnh ở nhà thuê?.
Các bạn có thể giúp tôi giải quyết thắc mắc này.
Thành thật biết ơn.
Cập nhật: Ngôi nhà này chỉ có 1 phòng vệ sinh, tôi biết rất rỏ vì chủ của nó là bạn của tôi, anh chị ấy cất được ngôi nhà mới còn ngôi nhà này cho thuê.
Cập nhật 2: nhưng đây không phải là chi tiết quan trọng @Minh tri à, vấn đề là còn nhiều cách lựa chọn khác sao họ không chọn. Biết là nhà ai nấy sáng, nhưng qua vấn đề này tôi cần cộng đồng giải thích mỗi người một vẽ để cái đầu thắc mắc của tôi nó được sáng hơn.
các bạn giúp nhé.
14 câu trả lời 14