Người có năng lực,ước mơ hoài bão lớn,nhưng..bất thành..có nên tự ti..với điều kiện hạn hẹp hiện tại của mình?

không ??
Cập nhật: Tớ có một người Bạn,thuở nhỏ học rất giỏi,có một thời gian thực hiện ước mơ của mình nhưng không thành,bây giờ..là một thợ may thời trang rất đẹp..Tuy vậy,cô ấy..luôn nhớ về thuở học sinh giỏi giang..mà ngại ngùng,mặc cảm..với công việc bình thường hiện tại..
Cập nhật 2: Điều này có nên chăng ??
Cập nhật 3: Bạn bè đâu có ai chê cười Bạn ấy ?! Nhiều khi nể phục..tài thiết kế và trang trí họa tiết...như những tác phẩm nghệ thuật !!!!! Thật là bực dùm hé ?!
Cập nhật 4: Bi giờ..tớ.."ngán" cảnh..Một Bà Cán Bộ khô khan ,bao nhiêu người "xum xoe"..ở cung quanh..vì..vị trí quan trọng,có ảnh hưởng..đến..nồi cơm..của họ..
Cập nhật 5: Xin cám ơn @Nguyen Dai ngo
Cập nhật 6: Xin cám ơn @nhu pham
Cập nhật 7: Xin cám ơn @ngươi rung
Cập nhật 8: Xin cám ơn @VY
Cập nhật 9: Xin cám ơn @lặng thầm..
Cập nhật 10: Xin cám ơn @dấu lặng..
Cập nhật 11: Xin cám ơn @van
Cập nhật 12: Xin cám ơn @PAUL TUAN
Cập nhật 13: Xin cám ơn @Egal2
Cập nhật 14: Xin cám ơn @Tiên Hoa
10 câu trả lời 10