Rồi cũng qua, cũng đi những tháng ngày bặm bụi Ngước nhìn đời có thấy lắm thương đau ?

Cánh tay gầy đâu phải đời đã chém

Chỉ do mình do ta chém đó thôi

Những vết xăm mang hai chữ Hận đời

Âu cũng là một thời ta nông nổi

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 9 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Cánh tay gầy đầy vết dao đâm

    Không phải do đời mà do chính ta đâm.

    Trời ơi bé con sao hận đời dữ vậy ?

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.