Vào đây la hét cái chi chi?

Hận thiên hận địa được những gì

Muối rơi lòng biển chăng thêm mặn?

Mây lấp trời cao được mấy khi?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 9 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  Trải nghiệm đường đời chỉ bấy nhiêu

  Ngửa mặt , dang tay miệng kêu trời !!!

  Trời xa thăm thẳm lắm bé ơi

  Kêu anh , anh ẵm , anh bồng đi chơi .

  (Các) Nguồn: Thơ này làm tặng riêng bé đó nghen .
 • 9 năm trước

  Căng thẳng ngoài đời muốn vui chơi

  Vào đây thấy cãi nhau khơi khơi

  Ngoài đời đâm chém còn chưa hả

  Mạng ảo cần chi phải nhiều lời ?

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.