MÁY TÍNH ĐANG DÙNG BỊ MÀN HÌNH TRẮNG XÓA, KHỞI ĐỘNG LẠI THÌ LẠI DÙNG BÌNH THƯỜNG !!?

MÁY TÍNH E ĐANG DÙNG BỊ MÀN HÌNH TRẮNG XÓA ( CÓ LÚC THÌ KẺ SỌC TRẮNG...) , KHỞI ĐỘNG LẠI THÌ LẠI DÙNG BÌNH THƯỜNG !! CÓ HÔM THÌ BỊ LIÊN TỤC ,CÓ HÔM THÌ LÂU LÂU MỚI LẠI BỊ.
2 câu trả lời 2