Nếu Bạn Là Thủ Tướng Hay Chủ Tịch Nước (Tổng Thống) Bạn Sẽ Làm Gì ?

Cập nhật: Link trên die rồi. Các bạn xem thử link này:
http://kenhsinhvien.net/@forum/topic/958...
3 câu trả lời 3