Vì lý do gì mà những chuyện cỏn con..thay vì chỉ giải quyết một cách nhẹ nhàng êm thấm ,?

lúc nào cũng đưa ra kiện cáo ..tại pháp luật ?? Anh Em kiện cáo,cha con kiện cáo !!Người thân.. lâu lâu gặp nhau..cũng toàn nói chuyện kiện cáo..Phụ nữ..mở miệng ra..là kiện cáo !! Vậy thì thử hỏi sống..để làm gì ,mà thời gian đầu tư suy nghĩ cho kiện cáo..chiếm hơn nửa đời người,tóc bạc,răng rụng,mắc bệnh cao... hiển thị thêm lúc nào cũng đưa ra kiện cáo ..tại pháp luật ?? Anh Em kiện cáo,cha con kiện cáo !!Người thân.. lâu lâu gặp nhau..cũng toàn nói chuyện kiện cáo..Phụ nữ..mở miệng ra..là kiện cáo !! Vậy thì thử hỏi sống..để làm gì ,mà thời gian đầu tư suy nghĩ cho kiện cáo..chiếm hơn nửa đời người,tóc bạc,răng rụng,mắc bệnh cao huyết áp...,không sử dụng nhiều thời gian để xây dựng sự nghiệp ?? Có phaỉ vì hệ thống Pháp Luật còn non yếu hay..ở con người..trở lại thời kỳ..xâu xé lẫn nhau miếng ăn của thời tiền sử ??
Cập nhật: Cho những nhân viên "quèn",lương ba xu lẻ...ai ai.. nghỉ việc..cũng đưa ra Pháp Luật ?? Vậy năng lực quản lý..của Chủ Doanh Nghiệp ở đâu ? ở đâu ? mà những sự việc từ thượng vàng hạ cám..đều đưa ra Pháp luật ??Thời gian hầu tòa..nhiều hơn thời gian cho kinh doanh ?? Ở tuổi mặt còn búng ra sữa.. mà già... hiển thị thêm Cho những nhân viên "quèn",lương ba xu lẻ...ai ai.. nghỉ việc..cũng đưa ra Pháp Luật ?? Vậy năng lực quản lý..của Chủ Doanh Nghiệp ở đâu ? ở đâu ? mà những sự việc từ thượng vàng hạ cám..đều đưa ra Pháp luật ??Thời gian hầu tòa..nhiều hơn thời gian cho kinh doanh ?? Ở tuổi mặt còn búng ra sữa.. mà già nua,ma mãnh...không gây cảm giác hiền hòa thân thiện cho người tiếp xúc ??
Được gì ? mất gì ?
Cập nhật 2: Tớ thấy có những chuyện..cỏn con..xin Các bạn tha lỗi. ví như..như..là."đánh rấm"..mà cũng kiện...,thì thử hỏi ..khi thiếu năng lực dàn xếp.. để hài hòa trong cuộc sống..thì người đó..có năng lực hay không ??
Cập nhật 3: Tớ thấy phì cười..vì những người ấy..khéo léo..dẫn dắt..những lợi ích..của sự kiện cáo..để giáo dục tớ..!! Không phải tớ..là người phủ nhận hoàn toàn chuyện kiện cáo,nhưng tớ..với uớc muốn khiêm tốn, nhỏ nhoi..thì tớ sẽ biết cách dàn xếp..êm đẹp..trước khi đưa ra luật pháp...để rồi "cạn tàu ráo... hiển thị thêm Tớ thấy phì cười..vì những người ấy..khéo léo..dẫn dắt..những lợi ích..của sự kiện cáo..để giáo dục tớ..!! Không phải tớ..là người phủ nhận hoàn toàn chuyện kiện cáo,nhưng tớ..với uớc muốn khiêm tốn, nhỏ nhoi..thì tớ sẽ biết cách dàn xếp..êm đẹp..trước khi đưa ra luật pháp...để rồi "cạn tàu ráo máng"..!!
Một điều quan trọng..bị ảnh hưởng lớn..trong vấn đề giải quyết...là "Kẻ"..đứng ở bên ngoài khích bác..cho mâu thuẫn nội bộ..ngày càng gay gắt hơn..Họ là ai...mà ÁC..ÁC..là...!!!
Cập nhật 4: Xin Các Bạn thứ lỗi..cho sự bức xúc..trước cuộc sống.."đày đọa"..lẫn nhau..một cách Không Đáng Có..ở cuộc đời..!! Thân ái..
Cập nhật 5: Thưa Các Bạn,Pháp Luật là một cách giải quyết ...cuối cùng,và DỞ NHẤT...trong việc xử lý tình huống khi con người..ở thế.."bí"..không tự điều chỉnh để hòa giải các mối quan hệ..hài hòa...hoặc..."chẳng đặng đừng"..để đến khi đưa ra Pháp Luật,thì không còn tình nghĩa ,thâm chí không còn gì cả ... hiển thị thêm Thưa Các Bạn,Pháp Luật là một cách giải quyết ...cuối cùng,và DỞ NHẤT...trong việc xử lý tình huống khi con người..ở thế.."bí"..không tự điều chỉnh để hòa giải các mối quan hệ..hài hòa...hoặc..."chẳng đặng đừng"..để đến khi đưa ra Pháp Luật,thì không còn tình nghĩa ,thâm chí không còn gì cả !!! Ví dụ như những vụ án giết người chẳng hạn,nếu Các Bên hạn chế..được những điều..đáng tiếc trước đó...xảy ra..thì..làm gì có chuyện bi thương :kẻ chết,người ở lại sống cũng nặng nề tâm can..
11 câu trả lời 11