Mày là con mèo lai chó tối ngày đi ăn bậy sủa bậy chứ mày là cái gì mà mày nói hà thằng mèo kia!?

2 câu trả lời 2