Toán 10. Mọi người giúp mình với. Cho mình cảm ơn trước nha.?

Bài 1: Tìm m để pt có 3 nghiệm phân biệt: X³ - (3+m)x + 3m – 18=0 Bài 2: Giải hệ phương trình x²+y(mũ 4) – 2xy³=0 (1) x²+2y²-2xy=0 (2) Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy cho ΔABC có B(1;2), đường phân giác trong góc A có phương trình (d): 2x+y-1+0 và d(C;d)=2d(B;d). Tìm toạ độ A, C biết C thuộc... hiển thị thêm Bài 1: Tìm m để pt có 3 nghiệm phân biệt:

X³ - (3+m)x + 3m – 18=0

Bài 2: Giải hệ phương trình
x²+y(mũ 4) – 2xy³=0 (1)
x²+2y²-2xy=0 (2)

Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy cho ΔABC có B(1;2), đường phân giác trong góc A có phương trình (d): 2x+y-1+0 và d(C;d)=2d(B;d). Tìm toạ độ A, C biết C thuộc Oy.

Bài 4: Oxy cho (C): x²+y²=2/3 và (P): y²=x. Tìm M có thể kẻ được 2 tiếp tuyến với đường tròn (C) và 2 tiếp tuyến tạo bởi góc 60°.

Bài 5: Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của tam giác có chu vi bằng 3. Tìm giá trị min của biểu thức T= 3(a²+b²+c²)+4abc
Cập nhật: Tối thiểu là phải làm các câu 4 và 5
Còn tối đa thì làm hết.
1 câu trả lời 1