Thằng mèo lai chó kia tao chửi mày như z mày chưa thấy đã hả muốn kiếm thêm hả! tao đâu có chửi bậy ai đâu tao?

chỉ chửi có mình mày thôi mà!hahah!
1 câu trả lời 1