Khi chợt nhận ra sự yêu thương xưa nay của ta vốn chẳng biết yêu...thì có nghĩa là ta đã biết yêu rồi vậy ?

9 câu trả lời 9