ở C1 có những cái dớt không bao giờ phá được!?

không đội bóng nào giành được cúp ngay trên sân nhà! đêm nay bayer đã một lần nữa chứng minh điều đó!
3 câu trả lời 3