Phải chăng ta nên học cách nhẫn tâm để sống nhân tâm hơn?

Cập nhật: và điều gì cho phép bạn làm như vậy?
Cập nhật 2: Vera.
tất nhiên roài...!!!
đời lính rất trân trọng sự chia sẻ chân tình của các bạn.
hjhj...
Cập nhật 3: chuyện trạng quỳnh cho vua ăn mầm đá và câu chuyện cho vay tiền ở dưới có gợi cho bạn suy nghĩ gì chăng?
http://www.webtretho.com/home/news/view/...
http://www.youtube.com/watch?v=V0B99y_oF...
Cập nhật 4: là một người tốt hẳn có đợi đến lúc bạn mình sang vay tiền khi vào hoàn cảnh như vậy?
Cập nhật 6: lifefun.
ko biết cậu nào ưu ái bạn với Vera vậy?
giành cả sự quan tâm đặc biêt(thown down).
rất mong sự chia sẻ chân tình từ các bạn.
hjhj...

16 câu trả lời 16