Tại hạ xin hỏi. Có phần mềm nào đọc các loại file nhạc như FLV,WAV, MP3, , OGG, WMA, MPG, AVI, WMV...?

Tại hạ xin hỏi. Có phần mềm nào đọc các loại file nhạc như FLV,WAV, MP3, , OGG, WMA, MPG, AVI, WMV...? Đọc liền một lúc các file đó, đại nhân nào biết xin được chỉ giáo. Tại hạ xin trân trọng cảm ơn, ngàn lần đa tạ.
1 câu trả lời 1