Con người hơn muôn vật bởi trí tuệ , khi trí tuệ dốt nát vậy phải làm sao?

Cập nhật: Chào Aloe ! Cảm ơn bạn với câu trả lời ..."nỗi băn khoăn về bản chất của ý thức vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp chừng nào mà chúng ta còn...sống." Vâng ! Chúng ta luôn tự biết như vậy .
Thân mến
19 câu trả lời 19