Tình yêu có màu gì? ?

Ai đoán đúng 5*
Cập nhật: Petty
11 câu trả lời 11