Trung bình thì trong 10 cặp hôn nhân, chỉ có một hoặc hai cặp là thật sự sống trong Hạnh Phúc ..?

Theo các Bạn nghĩ những yếu tố nào mang đến Hạnh Phúc ấy mà đa số người đời bị thất bại cho dù họ thông minh hoặc giàu có ???
Cập nhật: sphere xin cảm ơn các bạn vào chia sẻ cùng sphere. Thật sự thì Hạnh Phúc ai đã từng trải qua rồi mới biết. Tuy nhiên chúng ta có thể dùng trí tưởng tượng mà hình dung ra thế nào là Hạnh Phúc. Hoặc qua kinh nghiệm của người khác. sphere cũng nghĩ như đa số các bạn. Lúc trước sphere có 1 cô bạn gái , đã có 2 người... hiển thị thêm sphere xin cảm ơn các bạn vào chia sẻ cùng sphere. Thật sự thì Hạnh Phúc ai đã từng trải qua rồi mới biết. Tuy nhiên chúng ta có thể dùng trí tưởng tượng mà hình dung ra thế nào là Hạnh Phúc. Hoặc qua kinh nghiệm của người khác. sphere cũng nghĩ như đa số các bạn.

Lúc trước sphere có 1 cô bạn gái , đã có 2 người xem mệnh số của mình và cô ấy và nói rằng : " hai tụi em sống chung với nhau rất là giàu có nhưng sẻ ko có hạnh phúc vì mệnh số khắc với nhau " dĩ nhiên rùi mình đâu tin mấy chuyện đó.......nhưng sau này mới thấy rất đúng...khắc với nhau từ lời nói, miếng ăn, suy nghĩ, niềm tin ....2 ng ko biết nhường nhịn cho nhau hay nói những lời yêu đương hoặc xin lỗi. ( khi có lỗi)..

Theo sphere nghĩ thì Hạnh Phúc chỉ miễm cười khi chúng ta biết hài lòng và trân trọng với những gì mình đang có. và luôn tha thứ cho nhau , tôn trọng lẫn nhau và phải " tâm đồng ,ý hợp " nửa.

Bây giờ sphere mới hiễu vì sao người Đạo Công Giáo bắt phải vào Đạo mới được phép cưới nhau. Vì
Cập nhật 2: sphere xin cảm ơn các bạn vào chia sẻ cùng sphere. Thật sự thì Hạnh Phúc ai đã từng trải qua rồi mới biết. Tuy nhiên chúng ta có thể dùng trí tưởng tượng mà hình dung ra thế nào là Hạnh Phúc. Hoặc qua kinh nghiệm của người khác. sphere cũng nghĩ như đa số các bạn. Lúc trước sphere có 1 cô bạn gái , đã có 2 người... hiển thị thêm sphere xin cảm ơn các bạn vào chia sẻ cùng sphere. Thật sự thì Hạnh Phúc ai đã từng trải qua rồi mới biết. Tuy nhiên chúng ta có thể dùng trí tưởng tượng mà hình dung ra thế nào là Hạnh Phúc. Hoặc qua kinh nghiệm của người khác. sphere cũng nghĩ như đa số các bạn.

Lúc trước sphere có 1 cô bạn gái , đã có 2 người xem mệnh số của mình và cô ấy và nói rằng : " hai tụi em sống chung với nhau rất là giàu có nhưng sẻ ko có hạnh phúc vì mệnh số khắc với nhau " dĩ nhiên rùi mình đâu tin mấy chuyện đó.......nhưng sau này mới thấy rất đúng...khắc với nhau từ lời nói, miếng ăn, suy nghĩ, niềm tin ....2 ng ko biết nhường nhịn cho nhau hay nói những lời yêu đương hoặc xin lỗi. ( khi có lỗi)..

Theo sphere nghĩ thì Hạnh Phúc chỉ miễm cười khi chúng ta biết hài lòng và trân trọng với những gì mình đang có. và luôn tha thứ cho nhau , tôn trọng lẫn nhau và phải " tâm đồng ,ý hợp " nửa.

Bây giờ sphere mới hiễu vì sao người Đạo Công Giáo bắt phải vào Đạo mới được phép cưới nhau. Vì
Cập nhật 3: Gần đây sphere giao tiếp với những gia đình Đạo Thiên Chúa , Công Giáo . sphere thấy họ rất đầm ấm và Hạnh Phúc tuy họ ko giàu sang phú quí. Theo giải lý của sphere thì khi cả 2 người đặc lòng tin vào Thượng Đế thì satan ko thể quấy nhĩu và chia rẻ được họ. Hoặc tin Phật cũng được.... ....nhưng đừng quan niệm rằng... hiển thị thêm Gần đây sphere giao tiếp với những gia đình Đạo Thiên Chúa , Công Giáo . sphere thấy họ rất đầm ấm và Hạnh Phúc tuy họ ko giàu sang phú quí.

Theo giải lý của sphere thì khi cả 2 người đặc lòng tin vào Thượng Đế thì satan ko thể quấy nhĩu và chia rẻ được họ. Hoặc tin Phật cũng được.... ....nhưng đừng quan niệm rằng khi chết sẻ được xuống suối vàng hoặc 9 tần địa ngục thì được rùi !!!!
17 câu trả lời 17