Chi phí đi chơi Đà Lạt?

Đi 2 người, 3 ngày, các bạn nào có kinh nghiệm cho mình hỏi chi phi đi chơi 3 ngày như vậy tầm khoảng bao nhiêu?
Cập nhật: Đi từ HCM --- Đà Lạt
2 câu trả lời 2