TCĐV k còn phù hợp với mình nữa.?

1 con khỉ mới được chuyển lạj 1 sở thú. Voj nój vớj khỉ: maj mốt chắc nhjều đứa lạj ở vớj mày rồj. Bữa nào tao cũng thấy dòng họ mầy đj coj tụj tao hết á. Mà sao tớj bj h mớj gặp 1con khỉ ko mặc đồ như mày zậy ta?! .... ooOoo ko pjt có phảj mìh thay đổj, hay box thay... hiển thị thêm 1 con khỉ mới được chuyển lạj 1 sở thú. Voj nój vớj khỉ: maj mốt chắc nhjều đứa lạj ở vớj mày rồj. Bữa nào tao cũng thấy dòng họ mầy đj coj tụj tao hết á. Mà sao tớj bj h mớj gặp 1con khỉ ko mặc đồ như mày zậy ta?! ....
ooOoo
ko pjt có phảj mìh thay đổj, hay box thay đổj... Chúc các bạn onl zuj zẻ nha!
3 câu trả lời 3