Các anh chị cho em hỏi làm sao để bít 1 người con gai có thích mình hay ko ?

Là thế này. Có con bé học lớp 9 cũg khá xinh. Khối 10 và khối 9 học trái buổi mỗi lần tan truờng em ra về là lại thấy con bé mỗi lần em nhìn nó là em thấy nó đã nhìn em trước rồi và nó lại lơ đi . Ko bít là sao nhỉ ? Em muốn làm quen với con bé đó nhưng mắc cỡ qúa.... hiển thị thêm Là thế này.
Có con bé học lớp 9 cũg khá xinh. Khối 10 và khối 9 học trái buổi mỗi lần tan truờng em ra về là lại thấy con bé mỗi lần em nhìn nó là em thấy nó đã nhìn em trước rồi và nó lại lơ đi . Ko bít là sao nhỉ ?
Em muốn làm quen với con bé đó nhưng mắc cỡ qúa. Trước jờ em chưa cưa cẩm ai cả, và cũng ít khi nói chuyện với bạn gái trog lớp bởi tính nhát gái.
Mọi người cho em lời khuyên đi.
Tks mọi người !
10 câu trả lời 10