Help ve game pokem0n?

Cach mo pokem0n collosum la sao vay pro?
Cập nhật: cách gì mà khoảng trống không vậy?
trả lời cụ thể tí nha.
thanks!
1 câu trả lời 1