Ẩn danh
Ẩn danh đã hỏi trong Văn học & Nhân vănTriết học · 8 năm trước

So sánh (căn bậc hai 1992+căn bậc hai 1994) và (2*căn bậc hai 1993)?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • Ẩn danh
  8 năm trước
  Câu trả lời hay nhất

  Đặt A = √1992 + √1994

  B = 2√1993

  Vì A và B đều không âm nên bình phương cả 2, ta được:

  A² = 1992 + 1994 + 2√(1992×1994) = (1993-1) + (1993+1) + 2√(1992×1994)

  = 2×1993 + 2√(1992×1994)

  B² = 4×1993 = 2×1993 + 2×1993

  Việc so sánh A² và B² trở thành so sánh 2√(1992×1994) và 2×1993; hay so sánh √(1992×1994) và 1993.

  √(1992×1994) = √(1993-1)(1993+1) = √(1993² - 1)

  [Theo hằng đẳng thức đáng nhớ: (a+b)(a-b) = a² - b². Nếu chưa học thì khai triển vế trái ra là được.]

  1993 = √(1993²)

  Vì 1993² - 1 < 1993² nên √(1992×1994) < 1993

  ⇒ A² < B²

  ⇒ A < B

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 8 năm trước

  hỏi Mr.Casino kìa ^^. Ko lẽ h bạn muốn mọi người tính dùm à ^^

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.