GIEO GÌ HÔM NAY   ?              ?    ?

           Nếu bạn gieo ʳʳ thành thật ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿlòng tinʾʾ Nếu bạn gieo ʳʳ lòng tốt ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿthân thiệnʾʾ            Nếu bạn gieo ʳʳ khiêm tốn ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿcao thượngʾʾ Nếu... hiển thị thêm            Nếu bạn gieo ʳʳ thành thật ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿlòng tinʾʾ

Nếu bạn gieo ʳʳ lòng tốt ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿthân thiệnʾʾ

           Nếu bạn gieo ʳʳ khiêm tốn ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿcao thượngʾʾ

Nếu bạn gieo ʳʳ kiên nhẫn ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿchiến thắngʾʾ

           Nếu bạn gieo ʳʳ cân nhắc ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿhòa thuậnʾʾ

Nếu bạn gieo ʳʳ chăm chỉ ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿthành côngʾʾ

           Nếu bạn gieo ʳʳ tha thứ ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿhòa giảiʾʾ

Nếu bạn gieo ʳʳ cởi mở ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿthân mậtʾʾ

           Nếu bạn gieo ʳʳ chịu đựng ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿcộng tácʾʾ

Nếu bạn gieo ʳʳ niềm tin ʴʴ, bạn sẽ gặt ʿʿphép mầuʾʾ


                      。☆。*。☆。
                     ★。\|/。★
                         * NhƯñ§’*
           ★ 。※ ※※ ※ 。※ ※※ ※ 。☆


Nếu bạn gieo ʿʿdối tráʾʾ, bạn sẽ gặt ʳʳ ngờ vực ʴʴ

           Nếu bạn gieo ʿʿích kỷʾʾ, bạn sẽ gặt ʳʳ cô đơn ʴʴ

Nếu bạn gieo ʿʿkiêu hãnhʾʾ, bạn sẽ gặt ʳʳ hủy diệt ʴʴ

           Nếu bạn gieo ʿʿđố kỵʾʾ, bạn sẽ gặt ʳʳ phiền muộn ʴʴ

Nếu bạn gieo ʿʿlười biếngʾʾ, bạn sẽ gặt ʳʳ mụ mẫn ʴʴ

           Nếu bạn gieo ʿʿcay đắngʾʾ, bạn sẽ gặt ʳʳ cô lập ʴʴ

Nếu bạn gieo ʿʿtham lamʾʾ, bạn sẽ gặt ʳʳ tổn hại ʴʴ

           Nếu bạn gieo ʿʿtầm phàoʾʾ, bạn sẽ gặt ʳʳ kẻ thù ʴʴ

Nếu bạn gieo ʿʿlo lắngʾʾ, bạn sẽ gặt ʳʳ âu lo ʴʴ

           Nếu bạn gieo ʿʿtội lỗiʾʾ, bạn sẽ gặt ʳʳ tội lỗi ʴʴ


                      *** Many happy returns ***
P/s: Cùng nghe nhạc nhé các bạn :)
CHƯA BAO GIỜ - DSK
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chua-Bao-Gio-DSK/ZW60997E.html
4 câu trả lời 4