Về giả lập PSP v06.2570?

mình đang xài giả lập ver này loại 64bit nhưng khi chơi game (cụ thể là game BRS) thì tộc độ Fps 6-10 bạn nào có cách cải thiện FPS thì giúp mình với
(Nếu biết thì trả lời còn spam thì đi dùm =,=)
1 câu trả lời 1