Các ban giai giup minh 1 so bai tap mon toan (can gap vao ngay mai)?

bai tap 1 : A = căn 4 - 2 căn 3 chia căn 6 - căn 2 B = (3 căn 2 + căn 6 ) cân - 3 căn 3 bai tap 2 : một khu vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 675 m^2 và có chu vi bằng 120m.Tìm chiều dài và chiều rộng của khu vườn bài tập 3 : cho phương trình x^2 -2 m + m^2 -m+1 với m là tham số và x là ẩn... hiển thị thêm bai tap 1 : A = căn 4 - 2 căn 3 chia căn 6 - căn 2
B = (3 căn 2 + căn 6 ) cân - 3 căn 3
bai tap 2 : một khu vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 675 m^2 và có chu vi bằng 120m.Tìm chiều dài và chiều rộng của khu vườn
bài tập 3 : cho phương trình x^2 -2 m + m^2 -m+1 với m là tham số và x là ẩn số
a. giải phương trình với m =1
b.tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2
c.với điều kiện câu b hãy tìm biểu thức A = x1.x2 - x1 - x2 đạt giá trị nhỏ nhất
bài tập 4: tổng số công nhân của hai đội sản xuất là 125 người . Sau khi điều 13 người từ đội thứ nhất sang đội thứ hai thì số công nhân của đội thứ nhất bằng 2/3 số công nhân của mỗi đội thứ hai .T ính số công nhân của mổi đội lúc đầu
bài tâp 5 :
P = (1- 4 / a ).(căn a - 1 chia căn a + 2 - căn a +1 chia căn a - 2 ) với a > 0 và a Khác 4
Cảm ơn các bạn nhiêu
2 câu trả lời 2