Vẫn ko ai hiểu nỗi lòng của ta ...ngoài những người bạn luôn âm thầm bên ta .....?

cam on vi tat ca ..............
4 câu trả lời 4