Không thể tồn tại mối quan hệ tình bạn khác giới đơn thuần.?

kitin đọc được trong blog của @Quang Hải trong box thơ ca ...( do cac nhà khoa học noi đó)
ko thể tồn tại môi quan hệ tình bạn khác giới đơn thuần .....
nếu chỉ bảo ai đó là bạn thân ...mà là bạn khac giới điều đó là ko đúng sao ...mà là đang bắt đầu thích người đó .....
5 câu trả lời 5