=======người dưng========?

Người Dưng Thôi anh, mình chỉ... người dưng Không thương nhau nữa, xin đừng giận chi Bây giờ đường ai nấy đi Đã không thương nữa, thôi thì cứ quên Quên như chưa biết tuổi tên Quên đi, như thể chưa quen bao giờ Nhện kia giăng mấy đường tơ Mong manh như cuộc tình hờ đôi ta Thế nào rồi mình cũng xa... hiển thị thêm Người Dưng

Thôi anh, mình chỉ... người dưng
Không thương nhau nữa, xin đừng giận chi
Bây giờ đường ai nấy đi
Đã không thương nữa, thôi thì cứ quên
Quên như chưa biết tuổi tên
Quên đi, như thể chưa quen bao giờ
Nhện kia giăng mấy đường tơ
Mong manh như cuộc tình hờ đôi ta
Thế nào rồi mình cũng xa
Dù sao mình cũng chỉ là... người dưng
Gió đưa, gió đẩy, gió ngừng
Thì thôi anh nhé, xin đừng giận chi.
(st)
chuc moi nguoi ngu ngon
3 câu trả lời 3