Bạn tin có kiếp sau ko ..........?

nếu có kiếp sau ...tui xin chít sớm ...để nhanh có kiếp sau .....được làm người ..được làm một boy ko làm girl !!!! làm girl thì ..ko đầu thai nữa ....
làm linh hồn lởn vỡn ....luôn cho xong ....
làm sao để ...bà nội của tôi hết ..trong nam khinh nữ ...đây !!!
sao nước chảy mãi mà đá ko mòn vậy ??
hjchjc
6 câu trả lời 6