Trong cuộc đời của một con người có vô vàn?

những ngả rẽ .....có khi đứng ở ngã tư đường ...ko biết đi đường nào đây ....
lỡ đi sai đường ...liệu có đủ thời gian để ...quẳng ..đôi guốc ..sang một bên ..chạy chân ko cho nhanh, dù chân rất đau rồi vẫn cố chạy thật nhanh vậy ...có kịp quay lại ngã tư đó ko đây ???
4 câu trả lời 4