Cảm ơn người đã dắt tôi qua những?

nỗi đau...............
1 câu trả lời 1