E họ cãi thế này ..................?

kitin cứng họng ... kitin thấy ...nhok ấy mới 14 tuổi mà đầu tóc lùm xùm . lại bắn lỗ tai ( là con trai) ...kitin mới mắng : ngày mai chị dẫn đi cắt tóc ...ko chị lấy kéo cắt luôn đó , tai thì cứ như con gái mở ra ngay ... nhok cãi : -chị thì sao tóc cũng để dài ngoằn , chị cũng đeo bông tai ..chị cắt tóc với... hiển thị thêm kitin cứng họng ...
kitin thấy ...nhok ấy mới 14 tuổi mà đầu tóc lùm xùm . lại bắn lỗ tai ( là con trai) ...kitin mới mắng :
ngày mai chị dẫn đi cắt tóc ...ko chị lấy kéo cắt luôn đó , tai thì cứ như con gái mở ra ngay ...
nhok cãi :
-chị thì sao tóc cũng để dài ngoằn , chị cũng đeo bông tai ..chị cắt tóc với mở bông tai ra đi rồi e đi cắt tóc ...
kitin bó tay ..luôn ..ko nói với cái thằng nhóc cãi cùn này nữa ...bực với hết cả mình ...
4 câu trả lời 4